Studiuj na renomowanej uczelni biznesowej

Utworzony w 1926 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do ścisłej czołówki polskich uczelni biznesowych, a swoją renomę zawdzięcza wysokiej jakości kształcenia oraz pozycji jednego z liderów badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych. UEP od wielu lat zajmuje miejsce w pierwszej trójce szkół ekonomicznych w najbardziej prestiżowym rankingu Perspektyw. Siłą Uczelni jest jej potencjał naukowy, warunki kształcenia oraz orientacja na współpracę z biznesem. Jako jeden z najstarszych uniwersytetów o tym profilu w Polsce specjalizuje się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników służb administracji rządowej i samorządowej. Programy nauczania realizowane przez Uniwersytet cechują się pogłębioną orientacją praktyczną, gdyż od ponad 10 lat Uniwersytet współpracuje z najbardziej prestiżowymi firmami z całej Polski w ramach Klubu Partnera UEP.

Ponad 30 lat doświadczenia w kształceniu liderów

Program Executive MBA UEP jest jednym z pierwszych programów MBA uruchomionych w Polsce, nasze edycje trwają nieprzerwanie od 1991 roku. Wysoką jakość programu potwierdza międzynarodowa akredytacja Association of MBA’s (AMBA). Nad aktualnością programu czuwa Rada Programowa złożona z praktyków gospodarczych, absolwentów studiów oraz doświadczonych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, aby przekazywać treści dostosowane do dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Partnerzy wyróżnikiem programu

Od ponad 5 lat rozwijamy program z naszymi partnerami – EY Academy of Business oraz Międzynarodową Platformą Szkoleniową. Ukończenie modułu „Zarządzanie projektami” prowadzonego przez trenerów EY Academy of Business umożliwia uzyskanie dodatkowego dyplomu „Certyfikowanego Project Managera EY Academy of Business”. Dzięki współpracy z Międzynarodową Platformą Szkoleniową słuchacze uzyskują certyfikat „Standaryzacji Kompetencji Menedżerskich” – programu rozwojowego, który umożliwia wprowadzenie naturalnych, ale jednocześnie porządkujących zasad współpracy pomiędzy kadrą kierowniczą, a pracownikami na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa.

Międzynarodowe akredytacje

Program Executive MBA UEP posiada akredytację Association of MBA’s (AMBA). Jest ona przyznawana jedynie 2% najlepszych szkół biznesu na świecie, co potwierdza najwyższy poziom kształcenia w zakresie studiów menedżerskich. Przedstawiciele życia gospodarczego i naukowcy zasiadający w radzie stale monitorują kryteria akredytacji, aby odzwierciedlić zmiany w praktyce biznesowej i zarządczej, przez co akredytowane programy stale się rozwijają, zapewniając aktualność przekazywanych treści.

Poza akredytacją AMBA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu posiada akredytację CEEMAN oraz CFA Institute, a także jest członkiem organizacji AACSB.