Profilowanie behawioralne – co zdradza negocjatorów i jak można to wykorzystać w trakcie negocjacji?

Po obu stronach negocjacyjnego stołu wciąż zasiadają ludzie, a każdy z nich ma osobowość, czyli zestaw zasobów i funkcji psychiki oraz zachowań, poprzez które każdy człowiek odróżnia się od innych. Profilowanie behawioralne to proces analizy informacji o osobie oraz jej otoczeniu na podstawie posiadanych lub znanych danych, cech i zachowań (śladów behawioralnych).

Podczas spotkania przedstawimy, jak zbudowany profil osobowościowy partnera po drugiej stronie negocjacyjnego stołu pozwala przyspieszyć osiągnięcie porozumienia.

Podczas webinaru dowiesz się:

  • które z narzędzi profilowania behawioralnego jest najpewniejszym nośnikiem informacji o osobie po drugiej stronie negocjacyjnego stołu,
  • co kryminalistyka ma wspólnego z profilowaniem behawioralnym?,
  • czy można przewidzieć czyjeś zachowanie, sposób okłamywania (blef) i manipulacje?

 

Prelegent – Tomasz Piotr SIDEWICZ
Zawodowy negocjator, który bierze odpowiedzialność za efekt prowadzonych negocjacji. Specjalizuje się w analityce behawioralnej (badanie wiarygodności/kłamanie), trudnej komunikacji interpersonalnej, wpływie społecznym (manipulacje) oraz negocjacjach w konflikcie interesów (B2B, związki zawodowe, społeczność lokalna, zarząd akcjonariuszy / udziałowców). W ciągłym procesie własnego rozwoju – pisze pracę doktorską z zakresu wiarygodności komunikacji menedżerskiej w konflikcie interesów oraz uczestnik studiów podyplomowych z zakresu analizy behawioralnej oraz rozpoznawania kłamania. Twórca strategii w rozmowach m.in. ze związkami zawodowymi, pomiędzy Związkiem Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Skuteczny negocjator, a także coach i mentor dla zespołów negocjacyjnych. Największa transakcja, przy której brał udział przekraczała 1.400.000.000 PLN.

Gdzie? Platforma ZOOM

Kiedy? Środa, 12 czerwca o godzinie 17:30

Zapisz się już dziś!

Do osób zapisanych dzień przed spotkaniem wyślemy link do logowania.