Agata Filipowska

Profesor w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Tematyka badawcza dotyczy szeroko pojętego obszaru technologii informacyjnych.

Prowadzone przedmioty: