Anna Wiatr

Menedżer, z wieloletnią praktyką w doradztwie personalnym. Specjalizuje się w obszarze Executive Search, rekrutacji na stanowiska średniego szczebla oraz prowadzeniu Audytów Menedżerskich i Assessment/Development Centers. Realizuje projekty dotyczące zarządzania kompetencjami oraz budowania i rozwijania struktur organizacyjnych. Interesuje się zagadnieniami związanymi z motywacją i budowaniem zaangażowania w organizacjach. Członek Chartered Institute of Personnel and Development w Londynie. Magister zarządzania i marketingu, a od 2020 roku doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prowadzone przedmioty: