Beata Skowron-Mielnik

Doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykładowczyni i ekspertka w obszarze HR, od lat kreuje przedmioty i koordynuje studia z tego zakresu. Propagatorka elastycznych praktyk pracy, autorka artykułów i książek z tematyki organizacji pracy, w tym hybrydowej, zarządzania czasem pracy, rozwoju kompetencji i interim managementu. Była stypendystka DAAD na Uniwersytecie Ludwika-Maximiliana w Monachium.

Inicjowała i koordynowała szereg projektów dla i z biznesem, w tym Diversity Business Meetings in Poznań, HR Academy UEP oraz program mentoringowy „HR BP for HR mentees”. Szczególną wagę przykłada do tego, by nauka była „praktyczna i stosowana”. Najnowsze doświadczenie na styku praktyka i nauka: speaker w panelu o postawach menedżerskich w czasach VUCA na kongresie Impact22. Pasjonatka dobrej organizacji pracy (wszędzie i zawsze), filmów i rocka.

Prowadzone przedmioty: