Grzegorz Wojtkowiak

Prowadzi działalność w zakresie doradztwa gospodarczego zarządzając zespołem specjalistów z dziedziny organizacji i zarządzania, finansów i podatków. Na stałe współpracuje z kancelariami prawnymi, firmami doradczymi i spółkami, w tym również notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jego specjalizacja to projekty restrukturyzacyjne (w tym także ocena i przygotowywania projektów inwestycyjnych czy wsparcie operacyjne) oraz kadrowe (w zakresie rozwiązań kontrolingu HR oraz systemów wynagrodzeń). Prowadzi również projekty biznes coaching’u dla wybranych grup menedżerów.

W ramach działalności naukowej i dydaktycznej pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa.

Prowadzone przedmioty: