Jacek Jastrzębski

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalista z zakresu zarządzania finansami, controllingu i wyceny aktywów niematerialnych. Dyrektor Centrum Edukacji Menedżerskiej

Prowadzone przedmioty: