Leszek Czapiewski

Profesor w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Problematyka badawcza, którą się zajmuje dotyczy finansów korporacji, inwestowania na rynku papierów wartościowych, modelowania finansowego i reakcji inwestorów na zdarzenia rynkowe.

Prowadzone przedmioty: