Marcin Gołembski

Trener z 12-letnim stażem, konsultant w zakresie strategii przedsiębiorstw, zarządzania zasobami ludzkimi, metod organizacji i zarządzania i przywództwa. Przeprowadził ponad 1500 godzin szkoleń, warsztatów, sesji coachingowych oraz doradztwa biznesowego dla kilkudziesięciu firm z różnych branż. Praktyczne doświadczenia, na podstawie których rozwiązuje problemy biznesowe klientów, zdobywał pełniąc funkcje kierownicze i zarządcze m.in. jako prezes zarządu, członek zarządu, członek rady nadzorczej) w przedsiębiorstwach działających zarówno w branży produkcyjnej, jak i usługowej.

Doktor habilitowany nauk o zarządzaniu, pracownik dydaktyczny Katedry Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prowadzone przedmioty: