Marek Ratajczak

Profesor zwyczajny, Kierownik Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W latach 2002–2008 był prorektorem ds. rozwoju uczelni i doskonalenia kadr. W pracy naukowej specjalizuje się w zakresie roli infrastruktury gospodarczej w procesach makroekonomicznych oraz historii myśli ekonomicznej.

W latach 2007–2010 był członkiem Rady Naukowej NBP, w latach 2012-2015 pełnił funkcję początkowo podsekretarza, a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prowadzone przedmioty: