Michał Borychowski

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Członek senatu UEP wybrany na kadencję 2020-2024.

Obszarami zainteresowań badawczych i dydaktycznych są: makroekonomia, polityka gospodarcza, ekonomia zrównoważonego rozwoju, ekonomia środowiskowa i rolna.

Autor ponad 60 publikacji naukowych, wykonawca w 6 projektach badawczych oraz członek kilku stowarzyszeń naukowych.

Prowadzone przedmioty: