Mikołaj Illukowicz

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w prawie pracy. Doświadczenia zdobywał między innymi jako doradca prawny w międzynarodowej kancelarii Ernst & Young, następnie prezes zarządu w firmie doradczej W. Frąckowiak i Wspólnicy WGK oraz jako wspólnik zarządzający Kancelarii prawnej. W latach 1998-2001 pełnił funkcję członka zarządu Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych w Warszawie. Jest wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zajmuje się głównie kwestiami zbiorowego prawa pracy – problematyką relacji przedstawicieli pracowników (związki zawodowe, rady pracowników) i pracodawców. Z zakresu prawa pracy prowadzi szkolenia – zarówno otwarte jak i dedykowane poszczególnym podmiotom.

Prowadzone przedmioty: