Paulina Sypniewska

Dyrektor Zarządzająca w firmie Griston Mgmt, pełniąca także funkcję koordynatora merytorycznego realizowanych projektów. Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także psychologię w zarządzaniu na UAM. Akredytowany coach ICF i międzynarodowy asesor predyspozycji menedżerskich, mentor oraz ekspert w obszarze zarządzania strategicznego, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z organizacjami międzynarodowymi. Od wielu lat realizuje dla organizacji projekty mające na celu poprawę efektywności i osiągniecie lepszej pozycji konkurencyjnej.

Prowadzone przedmioty: