Piotr Trąpczyński

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej. Specjalizuje się w badaniach z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz jego wpływu na wyniki ekonomiczne.

Prowadzone przedmioty: