Henryk Mruk

Prof. dr hab. Henryk Mruk, absolwent i emerytowany profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zajmuje się tematyką przywództwa, zachowań konsumentów, ekonomii behawioralnej, strategii i neuronauki. Przez prawie 20 lat był właścicielem i liderem Agencji Marketingowej Focus.

Osoba obdarzona talentem publikowania oraz popularyzowania efektów badań w różnych formach. Wysoko oceniany wykładowca akademicki na wszystkich poziomach studiów.

Prowadzone przedmioty: