Julian Dąbrowski

Kierownik projektów szkoleniowych i zespołów trenerskich, posiada duże doświadczenie w branży szkoleniowej oraz doradczej, od początku we współpracy z MPS Training & Consulting Group. Zrealizował ponad 3000 godzin treningów menedżerskich i trenerskich dla bardzo zróżnicowanej grupy podmiotów. Przeprowadził ponad 300 godzin sesji coachigowych. Absolwent studiów prawniczych ze specjalizacją w prawie pracy. Pracę doktorską obronił z zakresu zarządzania talentami w procesie pozyskiwania i utrzymywania pracowników.

Prowadzone przedmioty: